ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,11:46  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประเภทผู้บริหาร สพป.สท.1 ประจำปี พ.ศ.2561
ชื่ออาจารย์ : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,11:22  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนร้อยมาลัยดอกไม้สด เหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,12:15  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนร้อยมาลัยดอกไม้สด เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,21:58  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเย่ี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2561,12:49  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูขวัญศิษย์มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2561,12:49  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนดีเด่นระดับเงินและครูผู้สอนระดับเงิน ชั้น ป.๑
ชื่ออาจารย์ : นางวันเพ็ญ ท้วมนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560,18:54  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นลำดับที่1และระดับกลุ่ม
ชื่ออาจารย์ : นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2560,10:15  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ่อตัวอย่างของจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,23:30  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่นระดับทองแดง ผลการประเมินกิจกรรม คิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,13:42  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..