ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 18) 09 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 (อ่าน 75) 03 ส.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา (อ่าน 164) 05 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 202) 01 มิ.ย. 62
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 146) 28 พ.ค. 62
กำหนดเปิดเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 99) 15 พ.ค. 62
4 มี.ค.2562 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง มอบเงินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข (อ่าน 180) 04 มี.ค. 62
11 ก.พ.62 สนามสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 (อ่าน 179) 10 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 294) 14 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 260) 11 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน (อ่าน 331) 08 พ.ย. 61
network blu (อ่าน 333) 15 มิ.ย. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 439) 20 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 386) 20 พ.ค. 61
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 335) 30 เม.ย. 61
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 418) 01 มี.ค. 61
ผลงานระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 443) 14 ก.พ. 61
สวัสดีปีใหม่ 2561 (อ่าน 383) 02 ม.ค. 61
ประกาศ เปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 405) 31 ต.ค. 60
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 461) 30 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 501) 30 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์ STEM (อ่าน 436) 30 มิ.ย. 60
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (อ่าน 506) 30 มิ.ย. 60
เลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 393) 06 มิ.ย. 60
นักเรียนชั้นอนุบาล มาเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 356) 27 พ.ค. 60
ปลุกคนไทยมีนิสัยแห่งคุณธรรม (อ่าน 397) 15 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2560 (อ่าน 369) 27 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 403) 26 ก.พ. 60