ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
27 ก.ย.2562 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 รายๆละ 500 บาท
27 ก.ย.2562 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 รายๆละ 500 บาท
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562,13:43   อ่าน 6 ครั้ง