ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
6 ก.ย.62 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 นายอำเภอคีรีมาศ ท่านโอฬาร ธนสัญชัย ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศ โดยชมรมครูอำเภอคีรีมาศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ตัวแทนรับมอบ จำนวน 3 ทุนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 2100 บาท และทางโรงเรียนฯได้มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้
6 ก.ย.62 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 นายอำเภอคีรีมาศ ท่านโอฬาร ธนสัญชัย ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระแม่ย่าอำเภอคีรีมาศ โดยชมรมครูอำเภอคีรีมาศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ตัวแทนรับมอบ จำนวน 3 ทุนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 2100 บาท และทางโรงเรียนฯได้มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลานเอื้อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโอกาสต่อไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,11:06   อ่าน 29 ครั้ง