ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
7 มี.ค.2562 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป.สุโขทัย เขต 1 รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้ง ส.ส.
7 มี.ค.2562 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป.สุโขทัย เขต 1 รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับรู้ เลือกคนดีเข้าสภาและเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์.
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:14   อ่าน 128 ครั้ง