ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
4 ธ.ค.2561 จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 5 ธันวาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.
4 ธ.ค.2561 จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 5 ธันวาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,13:25   อ่าน 63 ครั้ง