ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26 ก.พ.2561 ประชุมกรรมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5 ปีการศึกษา 25
26 ก.พ.2561 ผอ.นพดล อินทร์ลับ ประชุมกรรมการคุมสอบและบรรยากาศการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป.สท.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,00:15   อ่าน 208 ครั้ง