ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
23 ก.พ.2561 ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
23 ก.พ.2561 เวลา 13.00 น. ผอ.นพดล อินทร์ลับ ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โดยได้นำโรงเรียนบ้านลานเอื้อง เข้าร่วมโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.
โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อก้าวสู่นานาชาติ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,00:10   อ่าน 187 ครั้ง