ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ข้อมูลครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อ : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา  : 
เบอร์โทร.  :
อีเมล์  :

ผลงานทางวิชาการ :