ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล ๓
อนุบาล ๓
 
ข้อมูลครูประจำชั้นอนุบาล ๒
ชื่อ : นางปรียาภรณ์ พึ่งอำพันธ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  : 
เบอร์โทร.  :
อีเมล์  :

ผลงานทางวิชาการ :