ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน

ปัญญาเป็นแสงสว่าง


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย”


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ร่าเริง แจ่มใส ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา”


สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง-ขาว 

สีเหลือง  หมายถึง  ความรู้สติปัญญา ความสุข ความอบอุ่น  ส่องสว่าง

สีขาว  หมายถึง  ความดีงาม  แสงสว่าง บริสุทธิ สมบูรณ์  ความสะอาด


อักษรย่อโรงเรียน

ล.อ.