ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ข้อมูลครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ : นางสมพิศ อู๋ตุ้ม
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  : 
เบอร์โทร.  :
อีเมล์  :

ผลงานทางวิชาการ :